Promotion FTP1

De FTP heeft zijn bestaansrecht inmiddels bewezen daar wij al vele jaren via bewezen proefvaarten de benodigde energie kunnen opwekken.

De laatste test . 2021

Hieruit is wederom de venturi werking en de schaalvergroting bewezen.